Agricultural Equipment Marketer wanted: APPLY NOW

[ad_1]

Agricultural Equipment Marketer wanted: APPLY NOW

Vacancy Details

Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV

Kern doel van die pos:

Winsgewende verkoop van Heelgoedere en om kliënte tevredenheid te verseker

Minimum Vereistes:

Graad 12

Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels

Vorige ondervinding in die heelgoederebedryf

Geldige rybewys

Vaardighede:

Bemarkingsvaardigheid

Goeie mense verhoudinge

Tydbestuurvaardighede

Konflik hantering

Onderhandelings vaardigheid

Goeie telefoon etiket

Uitstekende interpersoonlike & oorredingsvaardighede

Uitstekende bemarkings en verkopevaardighede

Rekenaarvaardig (MS Office)

Verantwoordelikhede:

Bemarking van verskeie heelgoedere produkte

Uitwerk van transaksie volgens kliënt spesifikasie

Behartig inruilings

Voorraadbeheer

Finansiële bestuur

Administrasie

Minimum Requirements:

Grade 12

Sound communication and language skills in Afrikaans and English;

Previous experience in the agricultural equipment industry;

Valid drivers licence;

Skills:

Computer literate (MS Office)

Excellent interpersonal & persuasion skills

Excellent marketing and sales skills

Marketing Skills

Good people relationship

Conflict management

Negotiation skills

Responsibilities:

Marketing of various whole goods

Processing transaction according to customer specification

Handling exchanges

Inventory Control

Financial management

Administration

Apply before Friday, May 24, 2019 – 7 Days left
Companies may expire jobs at their own discretion.
If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.

Apply Now

Source: Careers24

The post Agricultural Equipment Marketer wanted: APPLY NOW appeared first on Jobs365.co.za.

[ad_2]

Write your comment